Sənaye Xəbərlər

“Müsəlman bax " ilham

2019-11-22
In sifariş üçün açıq the Orta Şərq bazar, Yapyvəıriyanın seiko co., məşhurdur üçün yvəırun saatlar, göndərdi a xüsusi edirtiçiçindədətaq komvəa üçün araşdırmaq the bölgə və tapdı ki diçiçindədədar Xalq orada müntəzəm olaraq dua etdi, belə ki o dizayn edilmişdir və edirtehsal olunur a mehriban of “Müsəlman bax ”. The baxın bacarmaq dönmək the vaxt içiçindədə 114 coies ətrafında the dünya içiçindədəüçün məkkə vaxt, hansı riçiçindədəgs beş vaxts a gün. O edir the eyni vaxt kimi the beş vaxts a gün. Nə vaxt the baxın wkimi qoy yvəır the bazar içiçindədə Ərəb ölkələr, o oldu çox məşhur woh the yerli Xalq və tez işğal edib the bazar. Seiko albelə ki etdi a çox of myvəırey